Displaying posts filed under

Oktobarski rok

Vanredni ispitni rok – oktobar 2

Na zahtev studenata FMK, fakultet organizuje dodatni oktobarski rok.
Ispitni rok oktobar 2 održaće se u periodu od 12.10. do 18.10.2015 godine.
Prijava za oktobarski 2 ispitni rok je 05.10., 06.10. i 07.10.2015. godine u Studentskoj službi od 10 do 14 časova. Nadoknada za prijavu ispita za vanredni rok iznosi 2.000,00 dinara po ispitu.
Vreme održavanje ispita biće [...]

Prijava ispita za Oktobarski rok

Prijava ispita za oktobarski ispitni rok će biti aktivna 3., 4., 5. i 6.9.2015. godine. Ispiti se prijavljuju isključivo on-line, preko studentskog servisa.
Naknadna prijava će biti moguća samo 07.09.2015. u Studentskoj službi i naplaćuje se 1000 dinara po ispitu.

Raspored ispita za oktobar

Prijava ispita za oktobarski ispitni rok će biti moguća od 11.09. do 14.09.
Raspored ispita za oktobar možete pogledati ovde.

Raspored ispita za decembarski ispitni rok

Decembarski ispitni rok će biti održan od 01.12. do 15.12. Raspored ispita možete pogledati ovde.

Raspored ispita

Objavljeni su rasporedi ispita za ispitne rokove septembar i oktobar:

Raspored ispita za septembar
Raspored ispita po danima za septembar
Raspored ispita za oktobar
Raspored ispita po danima za oktobar

Prijava ispita za oktobarski rok

Prijava ispita za oktobarski ispitni rok biće od 19.09. do 23.09. Ispiti se prijavljuju isključivo on-line, preko studentskog servisa.

Ispit iz predmeta “Osnovi komunikacije i marketinga”

Ispit iz predmeta “Osnovi komunikacije i marketinga” kod prof. Milana Jovanovića iz školske godine 2009/10, u ispitnom roku Oktobar 2 će se održati u petak 08.10. od 11 do 12h, na petom spratu u kancelariji Marijane Radinović
Ukoliko u tom periodu imate predavanja, javite se predmetnom profesoru.

Pomeren ispit iz predmeta “Moda i moć”

Pošto se ispit iz predmeta “Moda i moć” kod prof. Dubravke Đurić poklapa sa ispitom kod prof. Ive Milić, termin polaganja se pomera i počinje u četvrtak  07.10  u 17:30h (umesto u 17h)

Ispiti kod Jelisavete Blagojević

Ispiti kod prof. Jelisavete Blagojević u ispitnom roku Oktobar 2 će ce održati u petak 08.10. na V spratu,  od 10h do 13h. Detaljnije informacije potražiti na blogu za odgovarajuci predmet .

Raspored za Oktobarski rok 2

Neće se objavljivati poseban raspored ispita za oktobarski rok 2. Studenti koji prijavljuju ispite za ovaj ispitni rok neka se jave nastavnicima da im odrede termin polaganja ispita.

Prijava ispita za oktobar II

Redovna prijava ispita za oktobarski rok II trajaće 27. i 28.09. (on-line prijava traje 24h).
Naknadna prijava ispita će biti 29.09. u studentskoj službi od 10 do 13h i plaća se 1000 dinara po ispitu.
Sledeći studenti prijavljuju ispite u studentskoj službi od 10 do 13h:

sa brojevima indeksa III xx/08
studenti treće godine koji prijavljuju ispite [...]

Prijava ispita za oktobar I

Redovna prijava ispita za oktobarski rok I trajaće 13. i 14.09. (on-line prijava traje 24h).
Naknadna prijava ispita će biti 15.09. u studentskoj službi od 11 do 13h i plaća se 1000 dinara po ispitu.
Sledeći studenti prijavljuju ispite u studentskoj službi od 11 do 13h:

sa brojevima indeksa III xx/08
studenti treće godine koji prijavljuju ispite [...]

Raspored ispita u I oktobarskom roku

Raspored ispita u I oktobarskom roku (oktobar I: 20-25. IX): link.

Ocene iz Političke antrpologije

Rezultate ispita i ocene iz predmeta “Politička antropologija” kod prof. Jane Baćević možete pogledati ovde.

Rezultati kod prof. Amre Latifić

Rezultate ispita možete pogledati ovde.

Ocene kod prof. Ljiljane Boljanović

Završne ocene iz predmeta “Uvod u odnose s javnošću I”, “Uvod u odnose s javnošću II” i “Planiranje i vođenje PR kampanja” kod prof. Ljiljane Boljanović možete da pogledate ovde.
Upis ocena je u sredu, 04.11. od 12.30 do 13h, slušaonica 9, V sprat.

Konsultacije kod Kristine Brajović Car

Termin za konsultacije kod Kristine Brajović Car i upisivanje ocena iz oktobarskih ispitnih rokova je sreda 28.10. od 14:30 do 15:30 na Departmanu za psihologiju, kabinet 423 na četvrtom spratu.

Ocene kod profesora Grubačića i Tanaskovića

Za upis ocena kod prof. Grubačića i prof. Tanskovića potrebno je obratiti se koleginici Kristini Balać u kafiću 27.10. u 13h

Ocene kod prof. Tatjane Rosić

Ocene na predmetima kod prof. Tatjane Rosić možete pogledati ovde:

Uvod u teoriju medija 1
Uvod u teoriju medija 2
Akademsko pisanje
Koncept autorstva i mediji

Ocene u Oktobru II kod prof. Novice Milića

Ocene na predmetima prof. Novice Milića iz ispita u oktobarskom roku II mogu se pogledati ovde.
Upisivanje ocena u indekse će biti u utorak između 15,30 i 17h u profesorskom kabinetu na I spratu.