Displaying posts filed under

Digitalne umetnosti

Izložba fotografija studenata departmana Digitalnih umetnosti FMK u UK Parobrod

U četvrtak 14. aprila od 19 časova biće otvorena izložba fotografija studenata departmana Digitalnih umetnosti FMK u UK Parobrod, Kapetan Mišina 6a. Ona je deo prvog festivala fotografije Belgrade Photo Month koji se tokom aprila održava u našem gradu. Po izboru doc. Dragana Pavlovića, svoje radove nastale tokom osnovnih i master studija iz [...]

Uvodna predavanja za prvu godinu

Prezentacija elektronskih servisa za prvu godinu smerova Novinarstvo, Komunikacije, Digitalne umetnosti i Socijalni rad će se održati u petak, 27.09. sa početkom od 11h u sali 9 na V spratu.
Uvodno obraćanje i prezentacije elektronskih servisa za prvu godinu smera Psihologija održaće se istog dana u 11h u sali 8, na IV spratu.
Za smerove Digitalne umetnosti [...]

Sastanak studenata prve godine Digitalnih umetnosti

Sastanak studenata prve godine Digitalnih umetnosti i novih medija sa šefom departmana prof. dr Jovanom Čekićem i predmetnim nastavnicima biće održan u petak 28. 09. u 11.30 u sali 8a na četvrtom spratu, nakon uvodnog predavanja dekanke prof. dr Nade Popović Perišić u sali 9 u 11h.

Prijavljivanje izbornih predmeta

Od petka 28.09. u 00:01h će biti omogućena prijava studenata na izborne i obavezne predmete, i to putem opcije “enroll” na e.FMK stranicama predmeta.
Prednost za izborne predmete će imati studenti koji se prvi prijave na kurs.
Prijava na izborne predmete će biti moguća do nedelje 30.09. do 23:59h.
Prijave studenata koje budu pristigle nakon [...]

Projekti u školskoj 2012/13

Konkurs za formiranje projektnih timova je otvoren za studente svih usmerenja i svih godina studija.
Detaljne informacije o projektima biće objavljene na sajtu Fakulteta do 28.09.2012. godine.
Prezentacija projekta “TV radionica” će se obaviti u petak 28.09. u 15h u sali 8.

NAZIV PROJEKTA
RUKOVODILAC PROJEKTA
ESPB

Medijska pismenost
prof. dr Thomas Bauer
3

TV radionica (Studio B)
prof. [...]

Prijavljivanje izbornih predmeta

Od petka 24.02. u 00:00h će biti omogućena prijava studenata na izborne i obavezne predmete, i to putem opcije “enroll” na e.FMK stranicama predmeta.
Prednost za izborne predmete će imati studenti koji se prvi prijave na kurs.
Prijava na izborne predmete će biti moguća do nedelje 26.02. do 23:59h.
Prijave studenata koje budu pristigle nakon datog roka [...]