Nove e-mail adrese za sve na FMK (@fmk.edu.rs)

U toku sledećih dana biće svim saradnicima i svim studentima FMK-a otvorene nove službene e-mail adrese. One će biti u formatu ime.prezime@fmk.edu.rs. Da bi se ovaj posao obavio što skorije, potrebno je da svi studenti dostave studentskoj službi našeg Fakulteta svoju postojeću (ili uslužnu, ako još uvek nemaju vlastitu) e-mail adresu na koju će im biti poslati podaci (nova otvorena adresa, tj. username i password). Prvi password koji će tako dobiti je privremen i server će zahtevati da se odmah po prijavljivaju on promeni. Logovanje je na ovoj adresi (ona je navedena i na ovom sajtu, u rubrici “Drugi linkovi”, desno dole kao “E-mail login za Fmk.edu.rs”). Podaci se takođe mogu dostaviti i e-mailom na adresu novica.milic@fmk.edu.rs. Skrećemo pažnju svim studentima da od sada pa nadalje mogu slati e-mail poruke nastavnicima na njihove adrese (ime.prezime nastavnika) na fmk.edu.rs. Ovo važi za sve studente našeg Fakulteta.
Ovaj projekat je realizovan u saradnji sa predstavnicima kompanije Google u Srbiji, na čemu im najsrdačnije zahvaljujemo.