Mentorstvo za studente na FMK

Studentski parlament FMK po prvi na organizuje mentorski sistem. On predstavlja vid mentorstva koji studenti završnih godina pružaju studentima prve godine.

Ko je mentor? mentor je student završnih godina koji ima želju da bude opšti vodič za jednog ili manju grupu studenata prve godine, posebno onih koji dolaze na studije iz drugih gradova ili država. Student mentor daje smernice i pomaže novim studentima u snalaženju, upoznaje ga sa svim aspektima studentskog života na fakultetu: raspored i organizacija nastave ∕ ispitnih rokova, vannastavnim aktivnostima, relevantnim osobama zaposlenim na fakultetu zaduženih za razna studentska pitanja, praksama, korišćenju virtuelnih platformi, profesorima i predmetima, kodeksu ponašanja, itd. Ukratko, on ∕ ona će pomagati novim studentima da im početak studentskog života bude lagodniji, tako što će biti spreman da odgovori, uputi i pomogne. Mentor je osoba na koju se mentorisani može uvek osloniti za pitanja ove prirode. Uključivanje u ovaj program je vannastavna aktivnost.

Ukoliko želiš da postaneš mentor ili si student prve godine kome bi mentor bio potreban; i za ostale, detaljnije informacije:

Kontakt email: sonja.rados@fmk.edu.rs