Prijave izbornih predmeta na e.FMK

Stranice izbornih predmeta na e.FMK sistemu će biti aktivne za prijavu:

za prvu godinu, 17.2.2017. od 15:30
za drugu godinu, 13.2.2017. od 14:00
za treću godinu, 14.2.2017. od 14:00
za četvrtu godinu, 17.2.2016. od 15:30

Prijava na izborne predmete će biti aktivna do 22.2.2017. do 23:59.