Nastavnici FMK

nada_popovicdr Nada Popović Perišić, red. prof., dekan
E-mail: fmk @ singidunum.ac.rs nada.popovic.perisic @ fmk.edu.rs
Oblasti: filozofija i teorija komunikacija, semiologija medija, žensko pismo.

novica_milic

dr Novica Milić, red. prof.
E-mail: novica.milic @ fmk.edu.rs
Oblasti: teorija komunikacija, politička teorija, web marketing.

JovanCekicprof. dr Jovan Čekić, vanr. prof.
E-mail: jovan.cekic @ fmk.edu.rs
Oblasti: filozofija umetnosti, dekonstrukcija, digitalne umetnosti, nove tehnologije.

dr Boban Tomić, doc.
E-Mail: boban.tomic @ fmk.edu.rs
Oblasti: teorija novinarstva, teorija medija, radio novinarstvo.

prof. dr Jelisaveta Blagojević, red. prof.
E-mail: jelisaveta.blagojevic @ fmk.edu.rs
Oblasti: savremena politička filozofija, gender, queer teorija, filozofija.

dubravka_djuric

prof. dr Dubravka Đurić, red. prof.
E-mail: dubravka.djuric @ fmk.edu.rs
Oblasti: teorija kulture, popularna kultura, kultura medija, postfeminizam.

prof. dr Tatjana Rosić, red. prof..
E-mail: tatjana.rosic @ fmk.edu.rs
Oblasti: teorija medija, studije kulture, narativ, teorija identiteta.

tatjana_rosic

dr Predrag Marković, red. prof.
E-mail: predrag.j.markovic @ fmk.edu.rs
Oblasti: opšta istorija, istorija Balkana, istorija medija.predrag_markovic

prof. dr Amra Latifić,
E-mail: amra.latific @ fmk.edu.rs
Oblasti: scenske komunikacije, avangarda i mediji, film, teatarske umetnosti, ruska kultura.amra_latific

dr Jana Baćević, doc.
E-mail: jana.bacevic @ fmk.edu.rs
Oblasti: antropologija, sociološke nauke, politička teorija, komunikologija.jana_bacevic

mr Kristina Brajović – Car
E-mail: kristina.brajovic.car @ fmk.edu.rs
Oblasti: opšta psihologija, transakciona analiza, psihologija medija i komunikacija.kristina_brajovic

iva_milicdr Iva Milić, doc.
E-mail: iva.milic @ fmk.edu.rs
Oblasti: upravljanje ljudskim resursima, engleski jezik, francuski jezik.

dr Danica Igrutinović
E-mail: danica.igrutinovic @ fmk.edu.rs
Oblasti: studije kulture, religija, rod i seksualnost, šekspirologija, anglistika

ana_dosenmr Ana Došen
E-mail: ana.dosen @ fmk.edu.rs
Oblasti: japanologija, engleski jezik, studije kulture.

sanja_petricicprof. dr Sanja Petričić,
E-mail: sanja.petricic @ fmk.edu.rs
Oblasti: teorija i istorija muzike, istorija umetnosti, menadžment projekata, izvođačke umetnosti.

katarina_aleksicKatarina Aleksić
E-mail: katarina.aleksic @ fmk.edu.rs
Oblasti: italijanistika, komunikologija.

Ljiljana Boljanović
E-mail: ljiljana.boljanovic @ fmk.edu.rs
Oblasti: odnosi s javnošću.

zoran_cirjakovicmr Zoran Ćirjaković
E-mail: zoran.cirjakovic @ fmk.edu.rs
Oblasti: novinarstvo, medijska kultura, tehnike intervjua.

branko_cecenBranko Čečen
E-mail: branko.cecen @ fmk.edu.rs
Oblasti: narativno novinarstvo, štampani mediji, medijski sistem.

Saša Leković
E-mail: sasa.lekovic @ fmk.edu.rs
Oblasti: istraživačko novinarstvo, kultura medija, medijske organizacije.

mr Marijana Radinović
E-mail: marijana.radinovic @ fmk.edu.rs
Oblasti: teorija medija.

mr Mirjana Stošić
E-mail: mirjana.stosic @ fmk.edu.rs
Oblasti: srpki jezik, akademsko pisanje, mediologija.

Mirjana Stefanović
mirjana.stefanovic @ fmk.edu.rs
Oblasti: teorija medija, međunarodna saradnja.

tamara_pupovac

mr Tamara Pupovac
E-mail: tamara.pupovac @ fmk.edu.rs
Oblasti: novinarstvo, kultura medija.

mr Marija Petrović
marija.petrovic @ fmk.edu.rs
Oblasti: teorija medija.

mr Ivan Kovačević
ivan.kovacevic.kovi@fmk.edu.rs
Oblasti: audio produkcijagreg

gil_anidjar